De vereniging

Het verenigingsdoel is erop gericht tot het mogelijk maken tot het uitoefenen van de kleiduifschietsport waarbij een positieve uitstraling een vereiste is. De vereniging zal zich daarom onthouden van al hetgeen waarmee zij zichzelf of de schietsport in diskrediet kan brengen.

Veel taken binnen de vereniging worden vervult door leden. Dagelijks zijn er tientallen leden in de weer JST Waalsdorp draaiende te houden. De vereniging telt momenteel ruim vijfhonderd leden.

Over de club Overzicht