JST Waalsdorp

Jacht-, Skeet, & Trapclub

Een historische locatie.

Op de rand van Den Haag en Wassenaar, voor de ingang van "de Vlakte van Waalsdorp" bekend om het oorlogsmonument, ligt in het unieke Zuid-hollandse duinlandschap verscholen onze Jacht- Skeet- & Trapclub Waalsdorp.

Na de tweede wereldoorlog is hier door een aantal jagers een oefenlocatie opgericht. Piet Leeuwenburg de jachtopziener van Prins Bernard was een van de oprichters. Later werd de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging de huurder van de locatie, deze verhuurde de locatie weer onder aan JST Waalsdorp die in 1954 werd opgericht.

In 2013 beƫindigde de KNJV de huurovereenkomst en na een onvermoeibare strijd tegen de sluiting van onze club is het de Stichting Behoud Historische Schietbaan Waalsdorp in 2014 gelukt de locatie te kopen van de Nederlandse Staat, JST Waalsdorp gaat nu verder als huurder van deze stichting.

Kleiduiven Schietsport Vereniging

Het verenigingsdoel is erop gericht tot het mogelijk maken tot het uitoefenen van de kleiduifschietsport waarbij een positieve uitstraling een vereiste is. De vereniging zal zich daarom onthouden van al hetgeen waarmee zij zichzelf of de schietsport in diskrediet kan brengen.

Alle taken binnen de vereniging worden vervult door leden. Dagelijks zijn er tientallen leden in de weer JST Waalsdorp draaiende te houden. De vereniging telt momenteel rond de driehonderd leden.