Update coronamaatregelen 21 september 2020

 

Geachte leden, instructeurs en gasten,

na de persconferentie van de Minister-President op 18 september, werd duidelijk dat Den Haag e.o. meer aan de coronamaatregelen moet werken.
Na goed contact met de gemeente is gebleken dat sporten (m.n. in de buitenlucht) ook na 20 september mogelijk blijft.
Mits wel wordt voldaan aan maatregelen; door bezoekersstromen te regelen, te desinfecteren, de 1,5 meter afstand te garanderen, bezoekers te placeren én door zelf actief te handhaven.

Er wordt door de gemeente een onderscheid gemaakt tussen de maximale grootte van gezelschappen (tot 50 personen is toegestaan) en samenkomsten.
Samenkomsten binnen en buiten blijven toegestaan, alleen moet er richting de gemeente (en de veiligheidsregio) een melding worden gedaan door ons.
Op JST Waalsdorp gaan we hier zeer bewust mee om. Dat betekent dat we in en bij het clubhuis weer wat strikter moeten worden, voor uw en onze veiligheid.

We vragen onze leden en bezoekers maximaal mee te werken.
Want alleen samen houden we het coronavirus onder controle.
En alleen samen houden we onze mooie club open.

Thijs Jansen
voorzitter

 

Nieuws Overzicht